• Vallby Friluftsmuseum i Västerås

  photos/v01.jpg

  Västmanlands "Skansen" — Översikt. När museet grundades 1921 var den ledande tanken att visa upp ett Västmanland i smått. I dag visar museet ett flertal av de miljöer som är representativa för länet genom tiderna.

  Vallby Friluftsmuseum
 • Vallby Friluftsmuseum. Huvudentrén

  photos/v02.jpg

  Öppet varje dag, året om, kl. 10–17. Museibyggnaderna är öppna under sommarsäsongen. Fri guidning vid vissa tider. Wärdshuset och hantverkarna har separata öppettider. Fritt inträde till hela museet. Fri parkering.

  Vallby Friluftsmuseum
 • Handelsbod från Snarhem, Uttersberg, Hed socken

  photos/v03.jpg

  Handel har här bedrivits i åtminstone 100 år. Byggnaden är från 1700-talet och har enligt traditionen tidigare använts som krog.

  Vallby Friluftsmuseum
 • Handelsbod från Snarhem, Uttersberg, Hed socken

  photos/v04.jpg

  Handel har här bedrivits i åtminstone 100 år. Byggnaden är från 1700-talet och har enligt traditionen tidigare använts som krog.

  Vallby Friluftsmuseum
 • Bondgården

  photos/v05.jpg

  Bondgården med tillhörande byggnader är en typisk västmanländsk bondgård. Till museets bondgård hör fjorton byggnader, kålgård, humlegård, åkrar, ängar, hagar och skog.

  Vallby Friluftsmuseum
 • Bondgården

  photos/v06.jpg

  Bondgården med tillhörande byggnader är en typisk västmanländsk bondgård. Till museets bondgård hör fjorton byggnader, kålgård, humlegård, åkrar, ängar, hagar och skog.

  Vallby Friluftsmuseum
 • Herrestuga från Grimsö bergsmansby i Ramsbergs socken

  photos/v07.jpg

  Stugan, vilken aldrig brukats i vardagslag, är indelad i två rum. Det norra är dekorerat med kraftig växt- och bladornamentik. I taket husfolkets initialer samt årtalet 1674 då stugan målades. Vid dörren har målats en herreman i dräkt från Karl XI:s dagar.

  Vallby Friluftsmuseum
 • Herrestuga från Grimsö bergsmansby i Ramsbergs socken

  photos/v08.jpg

  Stugan, vilken aldrig brukats i vardagslag, är indelad i två rum. Det norra är dekorerat med kraftig växt- och bladornamentik. I taket husfolkets initialer samt årtalet 1674 då stugan målades. Vid dörren har målats en herreman i dräkt från Karl XI:s dagar.

  Vallby Friluftsmuseum
 • Bondgården

  photos/v09.jpg

  Bondgården med tillhörande byggnader är en typisk västmanländsk bondgård. Till museets bondgård hör fjorton byggnader, kålgård, humlegård, åkrar, ängar, hagar och skog.

  Vallby Friluftsmuseum
 • Teaterbyggnad från Folkets park i Tillberga. Här entrén till parken

  photos/v10.jpg

  Uppförd 1926 efter ritningar av byggmästare A. Johansson i Tillberga. Återuppförd med delvis nytt byggnadsmaterial på Vallby Frilyftsmuseum där den invigdes i samband med Friluftsmuseets 50-årsjubileum 1971.

  Vallby Friluftsmuseum
 • Teaterbyggnad från Folkets park i Tillberga

  photos/v11.jpg

  Uppförd 1926 efter ritningar av byggmästare A. Johansson i Tillberga. Återuppförd med delvis nytt byggnadsmaterial på Vallby Frilyftsmuseum där den invigdes i samband med Friluftsmuseets 50-årsjubileum 1971.

  Vallby Friluftsmuseum
 • Teaterbyggnad från Folkets park i Tillberga

  photos/v12.jpg

  Uppförd 1926 efter ritningar av byggmästare A. Johansson i Tillberga. Återuppförd med delvis nytt byggnadsmaterial på Vallby Frilyftsmuseum där den invigdes i samband med Friluftsmuseets 50-årsjubileum 1971.

  Vallby Friluftsmuseum
 • Råsbo skola, Nora socken

  photos/v13.jpg

  Skolan stod färdig som en mindre folkskola för undervisning hösten 1877. Vårterminen 1926 blev den sista. Därefter till Vallby där den återinvigdes 1982 i så ursprungligt skick som möjligt. Elevantalet har under åren varierat från 6 till 30.

  Vallby Friluftsmuseum
 • Råsbo skola, Nora socken

  photos/v14.jpg

  Skolan stod färdig som en mindre folkskola för undervisning hösten 1877. Vårterminen 1926 blev den sista. Därefter till Vallby där den återinvigdes 1982 i så ursprungligt skick som möjligt. Elevantalet har under åren varierat från 6 till 30.

  Vallby Friluftsmuseum
 • Råsbo skola, Nora socken

  photos/v15.jpg

  Här poserar "fröken" i tidstypisk klädsel.

  Vallby Friluftsmuseum
 • Missionshus från Frössvi i Romfartuna socken

  photos/v16.jpg

  Det invigdes 1886 av Frössvi friförsamling på mark som skänktes för ändamålet och som kallades Mamrelund. Den sista gudstjänsten där ägde rum i augusti 1961. Återinvigt på Vallby 1983 i ursprungligt skick med vaktmästarbostad bakom gudstjänstlokalen och med rum för ambulerande predikant en trappa upp.

  Vallby Friluftsmuseum
 • Missionshus från Frössvi i Romfartuna socken

  photos/v17.jpg

  Det invigdes 1886 av Frössvi friförsamling på mark som skänktes för ändamålet och som kallades Mamrelund. Den sista gudstjänsten där ägde rum i augusti 1961. Återinvigt på Vallby 1983 i ursprungligt skick med vaktmästarbostad bakom gudstjänstlokalen och med rum för ambulerande predikant en trappa upp.

  Vallby Friluftsmuseum
 • Djurlivet på Vallby Friluftsmuseum

  photos/v18.jpg

  Djuren på Vallby Friluftsmuseum är levande museisamlingar. Här finns lantraser som grisar, får, gäss etc.

  Vallby Friluftsmuseum
 • Djurlivet på Vallby Friluftsmuseum

  photos/v19.jpg

  Djuren på Vallby Friluftsmuseum är levande museisamlingar. Här finns lantraser som grisar, får, gäss etc.

  Vallby Friluftsmuseum
 • Rotetorp från Sylta, Rytterne socken

  photos/v20.jpg

  Innehåller förstuga, vardagsstuga och kammare. Bebott av soldaten n:o 120 Käck vid Västerås kompani av Kungl. Västmanlands regemente. Till Käcktorpet hör ladugård, vilken liksom torpet är disponerat i enlighet med Kungl. förordning av år 1836.

  Vallby Friluftsmuseum
 • Rotetorp från Sylta, Rytterne socken

  photos/v21.jpg

  Innehåller förstuga, vardagsstuga och kammare. Bebott av soldaten n:o 120 Käck vid Västerås kompani av Kungl. Västmanlands regemente. Till Käcktorpet hör ladugård, vilken liksom torpet är disponerat i enlighet med Kungl. förordning av år 1836.

  Vallby Friluftsmuseum
 • Rotetorp från Sylta, Rytterne socken

  photos/v22.jpg

  Innehåller förstuga, vardagsstuga och kammare. Bebott av soldaten n:o 120 Käck vid Västerås kompani av Kungl. Västmanlands regemente. Till Käcktorpet hör ladugård, vilken liksom torpet är disponerat i enlighet med Kungl. förordning av år 1836.

  Vallby Friluftsmuseum
 • Vallby Friluftsmuseum

  photos/v23.jpg

  Vallby Friluftsmuseum ligger centralt i Västerås, intill E18 och bron över Svartån. Till höger och under bron sommarstugeområde. På sluttningen ner mot Svartån odlas utrotningshotade kulturväxter och även på andra ställen p&arng; museets område. Intill museet ligger Västerås Golfklubbs 18-håls golfbana.

  Vallby Friluftsmuseum
 • Vallby Friluftsmuseum

  photos/v24.jpg

  Bondgården från åsidan. Här anordnas bl.a. midsommarfirande.

  Vallby Friluftsmuseum
 • Vallby Friluftsmuseum

  photos/v25.jpg

  Bondgården från åsidan.

  Vallby Friluftsmuseum
 • Herrgård från Hallstahammar

  photos/v26.jpg

  Uppförd under 1700-talets första år som bostad åt brukspatronen vid dåvarande Kopparhammaren i Hallsta. Den flyttades till Vallby 1928 då Västmanlands fornminnesförening mottog den som gåva av ASEA.

  Vallby Friluftsmuseum
 • Herrgård från Hallstahammar

  photos/v27.jpg

  Det är en byggnad i karolinsk stil uppförd på stengrund och med ursprungligen mindre fönster.

  Vallby Friluftsmuseum
 • Herrgård från Hallstahammar

  photos/v28.jpg

  Det är en byggnad i karolinsk stil uppförd på stengrund och med ursprungligen mindre fönster.

  Vallby Friluftsmuseum
 • Herrgård från Hallstahammar

  photos/v29.jpg

  Bland rummen märks den stora salen till höger om förstugan med takmålningar från herrgårdens tillkomsttid. Stora salens väggbeklädnad är en fransk papperstapet från början av 1800-talet. Klockan ovan är tillverkad i Västerås.

  Vallby Friluftsmuseum
 • Vallby Friluftsmuseum

  photos/v30.jpg

  Lusthuset.

  Vallby Friluftsmuseum
 • Vallby Friluftsmuseum

  photos/v31.jpg

  Torget i stadskvarteret.

  Vallby Friluftsmuseum
 • Vallby Friluftsmuseum

  photos/v32.jpg

  Telefonkisok från "anno dazumal".

  Vallby Friluftsmuseum
 • Vallby Friluftsmuseum

  photos/v33.jpg

  I stadskvarteret finns servering och restaurang.

  Vallby Friluftsmuseum
 • Vallby Friluftsmuseum

  photos/v34.jpg

  En gammal milsten.

  Vallby Friluftsmuseum
 • Vallby Friluftsmuseum

  photos/v35.jpg

  Härlig gammal byggnad i stadskvarteret.

  Vallby Friluftsmuseum
 • Vallby Friluftsmuseum

  photos/v36.jpg

  Milsten från Gustavs III:s dagar.

  Vallby Friluftsmuseum