Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Polens försök att laga domstolsväsendet döms ut

I 25 domar från EU-domstolen och Europadomstolen har de polska reformerna av domstolsväsendet kritiserats för att bryta mot rättsstatens principer. Bild: EU.

Polen har tagit fram en ny domstolslag för att landet ska uppfylla kraven för att få ut pengar ur EU:s stora coronafond. Men tunga jurister från OSSE och polska domarorganisationer menar att lagen kommer till korta och undviker att ta i tu med problemets kärna – att politiker tummar på domstolarnas oberoende.
    Europaportalen: Polens försök att laga domstolsväsendet döms ut.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv