Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Klimatpolitiska rådets rapport 2023

Den politik som den nya regeringen hittills presenterat är inte tillräcklig för att nå klimatmålen. Utsläppen måste minska snabbare om klimatmålen som riksdagen beslutat om ska kunna nås. Det konstaterar det Klimatpolitiska rådet i sin årliga rapport.
    Rådet är kritiska mot den klimatpolitik som regeringen hittills fört. De säger att det är första gången på två decennier som ändrad politik leder till ökade utsläpp.
    Klimatpolitiska rådet är en myndighet bestående av åtta forskare som har i uppdrag att utvärdera om regeringens samlade politik bidrar till eller motverkar möjligheten att nå de klimatmål som riksdagen antog 2018. Det övergripande klimatmålet är att Sverige år 2045 ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser och därefter uppnå negativa utsläpp.
    Klimatpolitiska rådet.
    Ladda ner rapporten som pdf: 2023 Klimatpolitiska rådets rapport.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv