Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Insatser för miljön ger resultat, men klimat och biologisk mångfald behöver prioriteras

Tranor Tåkern. Bild: Bengt Ekman.

Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljömålen visar på framsteg inom flera områden. Men i många fall är utvecklingen negativ. Naturvårdsverket föreslår att regeringen ska prioritera klimat och biologisk mångfald.
    – Det är glädjande när vi ser att miljöarbetet ger resultat, men det är också tydligt att det behövs omfattande och brådskande åtgärder inom ett flertal områden. Vi är fortfarande långt ifrån att nå flera av miljömålen, säger Björn Risinger, generaldirektör Naturvårdsverket.
    Naturvårdsverket: Insatser för miljön ger resultat, men klimat och biologisk mångfald behöver prioriteras.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv