Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Nanokikare ser läkemedel i cellens inre

Tack vare en ny metod kan forskare se tydligt vad som sker när läkemedelsmolekyler når cellens inre. Bilden visar hur ett prov, som sitter på den runda metalldisken, förs in i instrumentet nanoSIMS. Foto: Anna-Lena Lundqvist|Chalmers.

Forskare vid Chalmers och samarbetspartners inom infrastrukturen kemisk avbildning har tagit fram en metod där man på nanonivå kan se var i cellerna ett läkemedel hamnar och hur mycket av läkemedlet som behövs för optimal behandling. Tekniken gör det möjligt att utveckla nya läkemedel och skräddarsydda behandlingar för sjukdomar som inte tidigare har kunnat behandlas.
    Chalmers: Nanokikare ser läkemedel i cellens inre.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv