Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Luftföroreningar leder till tusentals förtida dödsfall

Luftföroreningar beräknas orsaka 6 700 förtida dödsfall i Sverige varje år, visar en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet har gjort på uppdrag av Naturvårdsverket. I uppdraget ingick att uppskatta de samhällsekonomiska hälsokonse-kvenserna av exponering mot kvävedioxid och partiklar i storleken 2,5 respektive 10 mikrometer eller mindre (PM2,5 och PM10). Studien är en del av den hälsorelaterade miljöövervakningen.
    Naturvårdsverket: Luftföroreningar leder till tusentals förtida dödsfall.
    Rapporten som pdf: Quantification of population exposure to NO2, PM10 and PM2.5, and estimated health impacts 2019.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv