Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Ny analys tydliggör förändringar av Sveriges klimat

Varmare, mer nederbörd, kortare snösäsong och ökad solinstrålning. SMHI:s nya analys av historiska observationer visar att detta är de mest framträdande signalerna på att Sveriges klimat har förändrats.
    SMHI har ett stort dataarkiv med historiska observationer. En stor del av dessa data har analyserats för att bedöma hur klimatet ändrats över tid. En detaljerad analys har nu publicerats i en rapport från SMHI.

Huvudresultat av analysen
Sveriges genomsnittliga medeltemperatur 1991–2020 har ökat med 1,9 °C jämfört med perioden 1861–1890. Det är ungefär dubbelt så mycket som det globala medelvärdet för motsvarande period (0,9 °C).
Sveriges årsnederbörd har ökat sedan 1930 från 600 mm/år till nästan 700 mm/år från år 2000 och framåt.
Genomsnittligt antal dagar per år med snötäcke 1991–2020 har minskat med 16 dagar i medeltal över landet jämfört med perioden 1961–1990.
Vid SMHI:s mätstationer i det så kallade strålningsnätet, har solinstrålningen ökat med cirka 10 procent sedan mitten av 1980-talet fram till och med 2021.
Någon systematisk förändring av den geostrofiska vinden kan inte fastslås när observationsdata från 1940 till 2021 analyseras.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv