Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Arkiv för 11 november, 2022

Drygt en miljard mindre till kulturen i regeringens budget

fredag 11 november, 2022 kl. 06:16

Gustaf Vasa i entréhallen Nordiska museet. Bild: Wikimedia Commons, cc. I regeringens budgetproposition för 2023 får kulturen 9 miljarder kronor – drygt en miljard mindre än i år.    Fri entré till statliga museer avskaffas, motsvarande en anslagsminskning på cirka 99 miljoner kronor – med undantag för barn och unga under 19 år.    En särskild satsning på bidrag […]

Labodlat blod gavs till människor i världens första kliniska prövning

fredag 11 november, 2022 kl. 06:14

Blod som har odlats i ett laboratorium har getts i människor i en världsförsta klinisk prövning, berättar brittiska forskare. Små mängder – motsvarande ett par skedar – testas för att se hur det fungerar inuti kroppen.    Huvuddelen av blodtransfusioner kommer alltid att förlita sig på att människor regelbundet kavlar upp ärmen för att donera. Men det […]

Generationsmöten skapar glädje och insikter hos unga och gamla

fredag 11 november, 2022 kl. 06:13

Lyckat samarbete mellan förskola och vård- och omsorgsboende. Varannan vecka gör de äldsta barnen på förskolan Sockenvägen 26 ett besök på vård- och omsorgsboendet som ligger precis bredvid. Under besöken varvas aktiviteter med rörelse och sång med skapande. Generationsmötet bidrar till värdefulla samtal för både barn och äldre.    Vårt Göteborg: Generationsmöten skapar glädje och insikter hos […]

Sverige behöver stärka beredskapen för kulturarvet

fredag 11 november, 2022 kl. 06:12

Katastrofövning kulturarv. Foto: Erika Hedhammar. Riksantikvarieämbetet anser att arbetet för att skydda kulturarvet vid höjd beredskap och krig behöver stärkas och tillföras betydande resurser. Myndigheten har bidragit med underlag om kulturarvets behov av beredskapsåtgärder till rapporten Civilt försvar mot 2030 – ett totalförsvar i balans som tagits fram av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.    Nättidningen […]

Celler i hjärnan ser till att vi får feber

fredag 11 november, 2022 kl. 06:10

Det har länge funnits frågetecken kring vilka organ som är inblandade vid feber. Nu finns svaret. Forskare har identifierat de celler i hjärnans blodkärl som är nödvändiga för att framkalla en feberreaktion.    Forskning.se: Celler i hjärnan ser till att vi får feber.

Många ser döden som ett misslyckande

fredag 11 november, 2022 kl. 06:08

Döden, ett faktum vi som människor står helt handfallna inför, har historiskt varit en självklar del av det dagliga livet. Men i modern tid har något hänt i den västerländska kulturen. Döden får inte plats i vår önskan om ett välordnat och kontrollerat liv.    Forskning.se: Många ser döden som ett misslyckande

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv