Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Arkiv för 8 november, 2022

Forskare: ”Sverige hotar den biologiska mångfalden i EU”

tisdag 8 november, 2022 kl. 06:17

Guillaume Chapron, ekologiforskare på Sveriges Lantbruks-universitet har gett en varning som publicerats i en av världens tyngsta vetenskapliga tidskrifter, Science:    – Europeiska medlemsländer, institutioner och experter rekommenderas att hantera den svenska politiken för bevarande av biologisk mångfald med högsta möjliga skepsis och granskning.    Han ger ett flertal exempel på situationer där Sverige under det senaste decenniet gått […]

Vägväderstationer ska underlätta halkbekämpning i Göteborg

tisdag 8 november, 2022 kl. 06:15

Så här ser vägväderstationen ut som kommer att placeras vid gång- och cykelbanor i Göteborgs Stad. Foto: Klimator. Gynnar gående och cyklister. Vägväderstationer på gång- och cykelbanor ska leda till bättre halkbekämpning på flera ställen i Göteborg i vinter.    “Vi kan se var och när vi behöver gå ut och halkbekämpa. Det gör att det också […]

Skolan vanlig brottsplats när unga utsätts för brott

tisdag 8 november, 2022 kl. 06:14

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för både lindrig och grövre misshandel samt för fysiska sexuella kränkningar, och är även den näst vanligaste brottsplatsen när det gäller rån.    I årets Skolundersökning om brott, SUB, uppger 45 procent av alla elever i årskurs 9 att de utsattes för brott under förra året, vilket är den lägsta nivån sedan […]

Gustav Vasa och Kristian II – landsfadern och tyrannen

tisdag 8 november, 2022 kl. 06:13

Gustav Vasa var högadelsmannen som blev kung medan Kristian II var kungen som förlorade sin krona. Det var Stockholms blodbad i november 1520 som bidrog till ära och upphöjelse för den ene och vanära och avsättning för den andre. Den som har makten över minnet bestämmer hur historien ska skrivas och den makten ligger ofta […]

Människan överlever artdöden – i en ful och tråkig värld

tisdag 8 november, 2022 kl. 06:11

En miljon arter är hotade. Men människan överlever även om sjätte massutdöendet blir ett faktum, menar forskare. Liksom kackerlackor, kråkfåglar och råttor.    Under de 4,5 miljarder år som jorden har funnits har den gått igenom åtminstone fem massutdöenden. Under dessa massutdöenden dog, precis som namnet antyder, ett stort antal av jordens invånare ut under en förhållandevis […]

Så blir livet i staden om vi når klimatmålen

tisdag 8 november, 2022 kl. 06:10

Gwangju, Sydkorea. Bild: Asia Culturecenter, Unsplash. Växter och solpaneler på taken. Fler fruktträd, dammar och kanaler. Mindre plats för bilar och mer plats för umgänge. Så kan städerna te sig i framtiden om vi når klimatmålen, enligt forskare vid Lunds universitet.    I den politiska debatten förmedlas ofta bilden av klimatomställningen som en väg kantad av uppoffringar. […]

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv