Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Om engelska uttalades som det stavas

Försök inte förstå engelska stavningsregler eftersom de är helt inkonsekventa.

Engelska är ett säreget språk, med sina många bokstäver som inte uttalas. Att göra uttalet ännu mer utmanande, vilka bokstäver som är ”tysta” är inte alltid konsekvent. Detta beror ofta på införandet av ord från främmande språk, som franska och texanska.
    Internetkomikern Matt Colbo tar upp komplexiteten i engelskt uttal genom att föreställa sig ett möte i skogen med en alternativ universumversion av sig själv – en från ett universum där varje bokstav uttalas.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv