Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Strukturreform av krisberedskap och civilt försvar

Regeringen beslutade den 19 maj om en myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap som ska träda i kraft den 1 oktober 2022. Den ska stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig.
    MSB: Strukturreform av krisberedskap och civilt försvar.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv