Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

EU-granskning: Flera brister i Sveriges miljöarbete

“Situationen för de beskogade områden som skyddas enligt naturvårsdirektiven är allvarlig, i och med att över hälften av bedömningarna visar på dålig bevarandestatus”, skriver EU-kommissionen om Sverige. Bild: Inge Knoff.

Sverige har tydliga och delvis stora brister både i sitt naturskydd och i avfallshantering. Det visar en färsk granskning gjord av EU-kommissionen av hur medlemsländerna genomför unionens miljöpolitik. Däremot är Sverige bland de bästa i klassen vad gäller miljöinnovationer.
    Europaportalen: EU-granskning: Flera brister i Sveriges miljöarbete.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv