Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Arkiv för 19 september, 2022

Ett nytt kåseri – Ingers tankar

måndag 19 september, 2022 kl. 05:23

Satsning på bredbandsutbyggnad i områden med särskilda utmaningar – PTS svar på regeringsuppdrag

måndag 19 september, 2022 kl. 05:22

PTS har nu svarat på regeringsuppdraget ”Satsning på utbyggnad av bredband i områden med särskilda utmaningar”. PTS ser positivt på satsningen och föreslår att regionerna ges i uppdrag att identifiera och prioritera områden där det finns särskilda utmaningar.    Regeringen har givit PTS i uppdrag att lämna synpunkter på ett eventuellt förstärkt bredbandsstöd där medel från EU:s […]

Drottningens bin har underrättats om hennes död

måndag 19 september, 2022 kl. 05:21

”Det är tradition när någon dör att man går till bikuporna och ber en liten bön och sätter ett svart band på bikupan … ” Du knackar på varje bikupa och säger, ”Älskarinnan är död, men gå inte. Din herre kommer att vara en bra mästare för dig”.    En artikel i New York Times (from June […]

Tredje uppgiften har varit bra för min karriär

måndag 19 september, 2022 kl. 05:19

Jessica Abbott. Universitetslektor vid Lunds universitet. Varför håller du på med universitetens tredje uppgift – att nå ut med din forskning till en bredare publik? När jag diskuterar den här frågan med mina kollegor så brukar vi komma fram till flera olika svar på varför den tredje uppgiften är viktig, skriver Jessica Abbott.    Tidningen Curie: Tredje […]

Jämställdhet i relationen ökar sannolikheten för giftermål

måndag 19 september, 2022 kl. 05:18

Foto: Jeremy Wongs/Unsplash. Samboende kvinnor och män som anser att det är mer seriöst att gifta sig än att vara sambo gifter sig i högre utsträckning. Även de som är mer nöjda med fördelningen av hushållsarbetet i relationen är mer benägna att gifta sig. Det visar en ny studie från Stockholms universitet där forskarna analyserat […]

Se upp för rovtidskrifter!

måndag 19 september, 2022 kl. 05:16

Foto: Ondrej Prosicky, Depositphotos. Inte bara unga forskare gör det. Även professorer, i Sverige, ägnar sig åt publicering i tvivelaktiga vetenskapliga tidskrifter, även kallade rovtidskrifter. En ny rapport belyser både sådana tidskrifter och det besläktade fenomenet tvivelaktiga konferenser.    Tidningen Curie: Se upp för rovtidskrifter!

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv