Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Arkiv för 6 september, 2022

Prat om ökad polarisering mest snack

tisdag 6 september, 2022 kl. 05:40

Alla pratar om ökad polarisering. Men varken partier eller väljare tycker mer olika än förr. Kanske är allt prat om polarisering det verkliga hotet.    Forskning.se: Prat om ökad polarisering mest snack.

PTS föreslår nya regler för postutdelning

tisdag 6 september, 2022 kl. 05:39

Post- och telestyrelsen (PTS) tar nu fram ett nytt regelverk för utdelning av post inom den samhällsomfattande posttjänsten. Det är dels fråga om föreskrifter om utdelning av post och allmänna råd, dels tillståndsvillkor för tillhandahållaren av den samhällsomfattande posttjänsten. Arbetet är viktigt för att möjliggöra postutdelning som är anpassad efter användarnas behov. Nu efterlyser PTS […]

Elektronisk nos kan på sikt säkra rättsfallen

tisdag 6 september, 2022 kl. 05:38

Hundar har över 200 miljoner doftreceptorer i nosen. Foto: Pixabay. Idag används likhundar för att hitta mänskliga kvarlevor vid exempelvis mord och naturkatastrofer. Men det finns både rättsliga och etiska problem. Därför utvecklar forskare vid Linköpings universitet en elektronisk nos som på sikt ska kunna komplettera hundarna.    Linköpings universitet: Elektronisk nos kan på sikt säkra rättsfallen.

Studie visar hur jordens skogar kommer att påverkas av klimatförändringar

tisdag 6 september, 2022 kl. 05:36

Studien visar bland annat vilka skogsregioner som kommer att drabbas extra hårt av torka, bränder och skadeinsekter i klimatförändringarnas spår. Foto: Annemarie Eckes-Shephard. Forskare har för första gången gjort en heltäckande riskanalys av hur jordens skogar kommer att påverkas av framtida klimatförändringar. Studien visar att sydboreala skogar på norra halvklotet, samt vissa skogar i Afrika […]

Sällsynt historisk film med Albert Einstein som förklarar sin relativitetsteori

tisdag 6 september, 2022 kl. 05:35

Albert Einstein (1879–1955) var en tyskfödd fysiker och ses fortfarande som en jätte inom fysikområdet, även 70 år efter hans bortgång.    Det beror till stor del på hans relativitetsteori. Einstein publicerade teorin först 1905 och den introducerade världen till idén att massa och energi kan omvandlas till varandra om omständigheterna är de rätta.    Lyssna på hur Einstein […]

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv