Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Arkiv för 21 augusti, 2022

Risk för vattenbrist i Sverige

söndag 21 augusti, 2022 kl. 07:29

Efter att delar av Sverige har upplevt ett av de torraste åren på 50 år, är det inte att undra på att vattenflöden och tillgången till dricksvatten påverkas.    Under juli månad har grundvattennivåerna i de små magasinen fortsatt att sjunka, i de större magasinen är läget relativt oförändrat. Beräkningar tyder på att nivåerna i de små […]

EU långt efter USA i stöd till Ukraina

söndag 21 augusti, 2022 kl. 07:28

EU:s stöd till Ukraina är bara en bråkdel av det räddningspaket som unionen tog fram för att möta pandemins effekter. Det visar färska siffror från Kiel Institute for the World Economy.Foto: EU-kommissionen. Trots att det är i ett grannland till EU som Rysslands krig har rasat i ett halvår är det USA som stått för […]

Ny grundforskning: Korta våglängder kan få elektroner att svänga

söndag 21 augusti, 2022 kl. 07:27

Illustration: Marcus Dahlström. Det kvantmekaniska fenomen där man kan få elektroner i atomer att svänga med hjälp av laserstrålning har varit känd sedan teorin presenterades redan 1955. Tidigare har dock detta bara kunnat påvisas för strålning med långa våglängder. Men i ny forskning från bland annat LTH har man kunnat mäta elektronsvängningar vid tio gånger […]

Typ 1-diabetes ökar risken för psykisk ohälsa i familjer

söndag 21 augusti, 2022 kl. 07:25

Barn med typ 1-diabetes och deras familjemedlemmar riskerar att drabbas av psykisk ohälsa, visar forskning från Karolinska institutet. Fynden visar behovet av psykologiskt stöd inom diabetesvården.    Forskning.se: Typ 1-diabetes ökar risken för psykisk ohälsa i familjer.

EU:s utsläpp nästan lika stort som innan pandemin

söndag 21 augusti, 2022 kl. 07:24

Transportsektorn var en av de sektorer som stod för den största ökningen av växthusgasutsläpp under det första kvartalet 2022 jämfört med samma period 2021. Foto: EU-kommissionen. EU:s utsläpp av växthusgaser närmar sig samma nivåer som före pandemin visar färska siffror från Eurostat.    – Det kommer att behövas större minskningar om man ska klara 2030- och 2050-målen, […]

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv