Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Metas AI översätter 200 språk i realtid

Metas senaste version av sin artificiella intelligens No Language Left Behind (NLLB) kan översätta 200 språk i realtid. Versionen kallas NLLB-200. NLLB-200 har stöd för flera språk som inte finns för realttidsöversättning. Det finns omkring 25 afrikanska språk i många översättningsverktyg – NLLB-200 har stöd för 55 afrikanska språk.
    Facebook tänker använda NLLB-200 för att realtidsöversätta inlägg för olika tjänster – ett stort antal inlägg på Facebook, Instagram och andra Meta-plattformar. Kanske släpps NLLB-200 även som öppen källkod.
    Läs mer på Meta AI: Introducing the AI Research SuperCluster – Meta’s cutting-edge AI supercomputer for AI research.
    Silicon Angle: Meta open-sources advanced AI text translation system with 50B+ parameters.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv