Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Arkiv för 6 juli, 2022

Mer koldioxid än på fyra miljoner år

onsdag 6 juli, 2022 kl. 06:51

Mängden koldioxid i atmosfären har nått nivåer som inte har upplevts på fyra miljoner år och är halvvägs till en fördubbling jämfört med förindustriell tid.    Den främsta orsaken till den globala uppvärmningen är den förändring av luftens kemiska sammansättning som människan orsakar genom utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid. Växthusgaserna förstärker atmosfärens förmåga att värma jordytan – […]

Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter

onsdag 6 juli, 2022 kl. 06:50

Satsningen ”Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter” ska påskynda elektrifieringen av godstransporter i Sverige.    Energimyndigheten ska fördela 1 543 miljoner kronor till aktörer som vill gå samman för att bygga upp en regional infrastruktur med strategiskt placerade publika ladd- och tankstationer för el och vätgas.    Energimyndigheten: Ett stort steg framåt väntar för elektrifieringen av tunga transporter.    Energimyndigheten: Regionala elektrifieringspiloter […]

Stor ökning av döda i konflikter

onsdag 6 juli, 2022 kl. 06:48

Bild: Juli Kosolapova/Unsplash. En rapport från Uppsala universitet visar att minst 119 000 människor dog i organiserat våld under 2021. Det är en stor ökning från året innan och den högsta siffran sedan 2015.    Forskning.se: Stor ökning av döda i konflikter.

Fåglar gynnas av evighetsträd i granskog

onsdag 6 juli, 2022 kl. 06:46

Nötväcka, en av arterna som förekom i bestånd med evighetsträd, men inte i ren granskog.Foto: Matts Lindbladh. Har träd som lämnas kvar på ett kalhygge någon betydelse för fågellivet? Ja, det finns både fler arter och fler individer i sådan skog, visar forskning.    Forskning.se: Fåglar gynnas av evighetsträd i granskog.

”OutHoursing” e-posten till Islands hästar

onsdag 6 juli, 2022 kl. 06:45

Island vill verkligen att besökarna ska njuta av landets magnifika natur oavbrutet. Faktiskt så mycket att den nu har tränat islandshästar att hantera din e-post åt dig när du är på besök.    Arrangerat av Visit Iceland, OutHorse Your Email-programmet låter dig välja mellan tre specialtränade islandshästar för att skapa svar på din e-post. De använder speciella […]

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv