Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Nytt regeringsuppdrag om artskydd i skog

Illustration Tobias Flygar.

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har fått ett gemensamt uppdrag från regeringen att uppdatera svenska riktlinjer för artskyddet i skogen. Myndigheterna ska ta fram strategier och arbetssätt för förebyggande åtgärder om hur skogsbrukare genom planering och hänsyn kan undvika att utlösa artskyddsreglerna, det vill säga att de gör något otillåtet.
    Myndigheterna ska vidare uppdatera befintliga vägledningar om lämplig hänsyn till fridlysta arter i samband med skogsbruk för att underlätta för skogsägare. Under arbetet ska myndigheterna föra dialog med länsstyrelserna, andra relevanta myndigheter och med representanter för skogsägare, skogsnäring, miljöorganisationer och andra berörda.
    Myndigheterna ska slutredovisa uppdraget till regeringen senast den 30 september 2023.
    Regeringskansliet: Regeringen ger uppdrag om hållbart skogsbruk.
    Skogsstyrelsen.
    Naturvårdsverket: På väg mot en bättre miljö.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv