Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Ny kunskap om viruspartiklar i luften kan minska smittspridning på sjukhus

Sara Thuresson med den speciella apparatur som användes för att utföra mätningarna.
Foto: Kennet Ruona.

Risken att exponeras för viruspartiklar från covid-19 ökar ju närmare en patient man befinner sig, ju mer smitta en patient bär på och om ventilationen är otillräcklig. Mätningar av virus i luften på sjukhus som gjorts av forskare vid Lunds universitet ger ny kunskap om hur man bäst anpassar vården för att minska risken för smittspridning. Förhoppningen är att de internationella riktlinjer som finns inom vården i dag ändras.
    Lunds universitet: Ny kunskap om viruspartiklar i luften kan minska smittspridning på sjukhus.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv