Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Stark ekonomisk återhämtning

Den svenska ekonomin har stått emot pandemin väl och återhämtningen har varit överraskande stark. Under året har Riksgälden bland annat gjort en historisk emission av en 50-årig statsobligation samt tagit emot ett nytt uppdrag om gröna kreditgarantier. Nu har Riksgälden överlämnat sin årsredovisning till regeringen.
    2021 var ett år som fortsatt präglades av coronapandemin. Den svenska ekonomin har stått sig stark, med en markant förbättring av statens finanser som följd. Sammantaget landade budgetsaldot på ett överskott på 78 miljarder kronor 2021, vilket kan jämföras med underskottet på 221 miljarder kronor 2020. Statens lånebehov har därmed minskat.
    Statsskulden har under året vänt nedåt och hamnade på 1 204 miljarder kronor, som är 76 miljarder lägre än året före.
    Ladda ner årsredovisningen: Riksgäldens årsredovisning 2021 – pdf.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv