Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Sverige måste klimatanpassas snabbare

Den nya rapporten.

I augusti 2018 tillsatte regeringen det Nationella expertrådet för klimatanpassning med uppgift att utvärdera arbetet med klimatanpassning i Sverige och ge förslag på fortsatt arbete. Nu har den första rapporten lämnats över till regeringen.
    Klimatförändringarna är här och kommer att öka i omfattning under lång tid, även om utsläppen av växthusgaser minskar stort. Därför måste samhället anpassas, för att säkra tillgången till exempelvis livsmedel, rent dricksvatten, fungerande infrastruktur och andra viktiga funktioner.
    Sverige måste öka takten för att skydda samhället mot klimatförändringarna – annars blir konsekvenserna farliga och kostsamma. Huvudbudskapet i rapporten är att arbetet med klimatanpassning måste få betydligt större fokus och gå från ord till handling om det ska bli möjligt att nå målet att ”utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle”.
    Nationella expertrådet för klimatanpassning: Första rapporten från Nationella expertrådet för klimatanpassning.
    Ladda ner rapporten: Första rapporten från Nationella expertrådet för klimatanpassning 2022 (18,8 MB, pdf).


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv