Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Fortsatt hög elproduktion och elexport under 2021

Under 2021 ökade både elproduktionen och elanvändningen i Sverige. Sett över året hade Sverige ett elöverskott och nettoexporten av el uppgick till 25,6 TWh, vilket är marginellt högre än 2020. Nu publiceras Energimyndighetens preliminära årssammanställning av elstatistik för 2021.
    Energimyndigheten: Fortsatt hög elproduktion och elexport under 2021.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv