Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Arkiv för 27 januari, 2022

Funka & Lingio: Innovativt digitalt lärande som ökar digital inkludering

torsdag 27 januari, 2022 kl. 07:57

Här är två innovationsprojekt med stöd från Post- och telestyrelsen (PTS). Projekten har resulterat i en webbplats där osäkra användare kan öva på att handla digitalt och utveckling av en digital lärplattform. Funkabutiken.se – övningar för att handla digitaltFunka har tillsammans med Region Skåne utvecklat Funkabutiken.se, en övningsplattform där användare kan öva på att handla […]

Regeringen vill förbjuda parkering av elsparkcyklar på trottoarer

torsdag 27 januari, 2022 kl. 07:56

Felparkerade elsparkcyklar i Stockholm 2021.Foto: Frankie Fouganthin / Wikimedia Commons,cc. Regeringen vill införa p-förbud för elsparkcyklar på cykelbanor och trottoarer om det inte finns särskilda p-platser för elsparkcyklar där. Det ska göra det lättare för kommunerna att flytta på felparkerade elsparkcyklar – och sedan ta ut en avgift för det av bolagen.    Här är Regeringens promemoria […]

Vågor slungar tillbaka dumpade PFAS-kemikalier

torsdag 27 januari, 2022 kl. 07:55

Dumpade PFAS-ämnen frigörs i luften via vågornas havsspray. Och svävar in mot land. Risken finns att luftburna PFAS förorenar dricksvatten längs kusten, säger Ian Cousins, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet.    Forskning.se: Vågor slungar tillbaka dumpade PFAS-kemikalier.

Kråkor ska plocka fimpar i Södertälje

torsdag 27 januari, 2022 kl. 07:53

I Södertälje ska man inleda ett projekt där stadens kråkor ska hjälpa till med renhållningen. Kråkorna ska dresseras att plocka upp fimpar, fimpar som de sedan kan byta ut mot mat vid särskilda renhållningsstationer. Projektet drivs av startup-bolaget Corvid Cleaning och grundaren Christian Günther-Hanssen säger pressmeddelande:    – Genom att lära kråkorna att byta fimpar mot mat […]

Flygande påfåglar

torsdag 27 januari, 2022 kl. 07:52

Foto: Wikimedia Commons, cc. Påfåglar ser man oftast vandra runt och vissa upp sin stora granna fjäderprydnad. Men få har sett den flygande i luften. Ja, många tror nog att fågeln inte kan flyga med de långa “stjärttäckarna”.    Trots den stora massan av fjädrar som utesluter varje flygmaraton, kan påfåglar flyga, normalt för att komma till […]

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv