Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Bilden av den svenska pappan utomlands

En bild från Johan Bävmans ”Swedish Dads”.
Foto: Johan Bävman.

När fotoboken Swedish Dads blev till en utställning som exporterades runtom i världen av Svenska institutet förändrades bilden av den föräldraledige svenska pappan. Från vanlig i boken till exceptionell i utställningen.
    – Vad kan det ha för betydelse att visa upp föräldralediga svenska medelklasspappor i länder där inte ens kvinnorna har rätt att vara föräldralediga? Jag ville synliggöra vad det kan bli för oavsiktliga konsekvenser när man sprider en bild av faderskap från en viss kontext och exporterar det till helt andra kontexter, säger Sarah Mitchell.
    Linköpings universitet: Bilden av den svenska pappan utomlands.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv