Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

NASA:s Psyche ska besöka metallasteroid

NASA:s Psyche-uppdrag är planerat att starta i augusti 2022 och gå mot en 140 mil bred asteroid vid namn 16 Psyche. Den ligger i asteroidbältet mellan Mars och Jupiter. Forskare är intresserade av asteroiden eftersom de tror att det kan vara en planetesimal (asteroidliknande himlakropp), som liknar jorden under sin mantel och skorpa. Vi kan lära oss om hur vår planet bildades. Men asteroiden är intressant för något annat.
    Asteroid 16 Psyche reflekterar ljus på ett sätt som får forskare att tro att det är gjord av metall, eller åtminstone innehåller mycket järn, nickel och guld. Resurserna på asteroiden kan vara värda så mycket som $10 kvintiljoner! Och nu tänker man på filmerna Armageddon, Avatar, Prospect eller Alien, där jordens största företag skickar besättningar till andra planeter för att utvinna naturresurser. Även om det kan vara långt kvar, har 16 Psyche fångat NASA:s fantasi av många anledningar, läsa mer på Smithsonian Magazine.
    NASA: Psyche.
    Smithsonian Magazine: This Metal-Rich, Potato-Shaped Asteroid Could Be Worth $10 Quintillion.
    Wikipedia: Psyche (rymdsond).
    Wikipedia: Planetesimal.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv