Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Arkiv för 25 december, 2021

Är julotta eller midnattsmässa populärast i Sverige?

lördag 25 december, 2021 kl. 00:32

Det traditionella sättet att gå i kyrkan under julhelgen i Sverige är att åka till julottan. Julottan hålls tidigt på juldagens morgon. Enligt kyrkolagen från 1686 skulle den hållas klockan 6.00 på morgonen och ibland kunde det vara ännu tidigare. Vid 1960-talets början var klockan fem fortfarande klockslaget för julottan i konservativa delar av Småland […]

Fyra fotografer DXXV

lördag 25 december, 2021 kl. 00:31

Kolhydrat i blodet kan förvarna om svår covid-19

lördag 25 december, 2021 kl. 00:30

Sockerarten mannos finns i ökad grad i blodet hos covid-19-patienter som blir allvarligt sjuka. Den förhöjda halten kan också påverka risken för typ 2-diabetes efter en covid-19-infektion, tror forskarna bakom upptäckten.    Forskning.se: Kolhydrat i blodet kan förvarna om svår covid-19.

Så länge tar det för ungskog att bli kolsänka igen

lördag 25 december, 2021 kl. 00:30

Bild: Luca Verc,/unsplash. Hur lång tid tar det innan en avverkad och återplanterad skog tar upp mer koldioxid än den släpper ut? Det är en omdebatterad fråga som är viktig för både skogsbruket och miljön. Forskare vid Linnéuniversitetet har svaret.    Forskning.se: Så länge tar det för ungskog att bli kolsänka igen.

LTH-samarbete gav ny reningsteknik som leder till minskad klimatpåverkan

lördag 25 december, 2021 kl. 00:29

Bombardierskalbaggens försvar mot fienden fascinerar – och hur nu inspirerat till nytt sätt att få bort NOx ur dieselmotorns avgaser. Foto: Swedish Biomimetics 3000. Inspirerade av skalbaggen Bombardier har en ny reningsteknik tagits fram som minskar utsläppen av skadliga kväveoxider. Tekniken, som har vidareutvecklats av forskare i förbränningsmotorer vid LTH i ett multidisciplinärt samarbete med […]

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv