Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Ny webbplats för den regionala miljöövervakningen

En ny webbplats för den regionala miljöövervakningen har lanserats. Här hittar man information om de gemensamma delprogrammen – vad som övervakas och hur det går till. För närvarande finns drygt 40 delprogram, om allt från fåglar och fiskar till luftkvalitet och övergödning.
    Syftet med webbplatsen är dels att sprida information om regional miljöövervakning och visa på kopplingen till miljömålen, dels att vara en samlad ingång till information om regional miljöövervakning. Webbplatsen är ett samarbete mellan länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.
    Regional miljöövervakning (RMÖ).


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv