Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Samverkansåtgärd om funktionell grön infrastruktur

Hur vet vi att de insatser som görs inom arbetet med grön infrastruktur är effektiva för att bevara och stärka biologisk mångfald? Det är en fråga som länsstyrelserna tillsammans med flera andra myndigheter arbetar med under 2021 och 2022. Arbetet sker inom ramen för Miljömålsrådets programområde Insatser för grön infrastruktur.
    Läs mer om projektet samverkansåtgärd om funktionell grön infrastruktur på Naturvårdsverket: Samverkansåtgärd om funktionell grön infrastruktur.
    Naturvårdsverket: Insatser för grön infrastruktur.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv