Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Mälardalens högskola blir universitet 2022

Prorektor Lena Gumaelius, rektor Paul Pettersson och vice rektor för samverkan Helena Jerregård.
Foto: Jonas Bilberg.

Nu är det klart att Mälardalens högskola blir Mälardalens universitet från och med den 1 januari 2022. Under torsdagen fattade regeringen beslut om namnändringen i högskoleförordningen. Att Mälardalens högskola skulle bli universitet angav regeringen i den forsknings- och innovationspolitiska propositionen, som beslutades av riksdagen i april.
    – Ett nytt universitet i Mälardalen är en viktig framtidssatsning som stärker den högre utbildningen och forskningen i Sverige i en tillväxtregion med många invånare, säger utbildningsminister Anna Ekström.
    Mälardalens högskola har i dag en framstående position bland landets högskolor med en välutvecklad samverkan och samproduktion med bland annat näringsliv och offentlig sektor. Lärosätet är också starkt på forskningssidan och duktigt på att attrahera externa forskningsmedel. Det är den högskola som har flest doktorander och flest examenstillstånd på forskarnivå. Lärosätet har även flest studenter av alla högskolor, och dessa finns inom en rad samhällsviktiga utbildningar.unna anordna utbildning på forskarnivå samt examinera doktorer inom alla ämnen som det väljer.
    Mälardalens högskola: Officiellt besked från regeringen: Mälardalens högskola blir universitet.

Nuvarande engelska logga. Hur den nya loggan kommer att se ut är ännu oklart.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv