Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Kyrkoherde Populariserar: Evangeliet nu lättläst!

Hr kyrkoherden (t.h.) pustar ut efter sitt storartade värv!

Många människor, även i Grönköping, tycker att Bibeln är tämligen svår att läsa och förstå, även i de nyaste utgåvorna, vilka f.ö. icke torde finnas i alla hem, där man i stället har äldre biblar kvar sedan konfirmationen. Inför stundande helg har hr kyrkoherde Hilarius Boklund därför utarbetat en lättläst version av julevangeliet.
    Grönköpings Veckoblad.

S E N A S T E   N Y T T
I den advents-kalender från Grönköpings Köpmannaförening, som delats ut gratis till alla hushåll i Grönköping, har ett beklagligt fel insmugit sig i lucka nr 24, d.v.s. å själva julaftonen. I stället för hr ärkeängeln Gabriel, tittar nämligen hr ärkeskurken Hildor Peterzohn fram, då man öppnar luckan. Veckobladets accidenstryckeri beklagar olyckan. Ett klistermärke med rätt bild kan utan kostnad hämtas genom tryckeriets bakdörr mot gården.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv