Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Framsteg för nationella övervakningsprogrammet av marina främmande arter

Påväxt på cementblock med dominans av blåmusslor de främmande arterna krusbärssjöpung och slät havstulpan. Några exemplar av vanlig sjöstjärna syns också. Foto: Marine Monitoring, cc.

2019 driftsatte Havs- och vattenmyndigheten det nya riktade övervakningsprogrammet för marina främmande arter. Marine Monitoring AB har på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten genomfört övervakning i sju hamnar i Kattegatt, Öresund och egentliga Östersjön – alla med omfattande internationell sjöfart.
    Nu publicerar man rapporter med 2019 och 2020 års resultat, som bland annat visar att man identifierat förekomster av främmande arter i alla undersökta hamnar och spridning till en havsbassäng, men inte upptäckt några nyintroduktioner.
    Läs mer om övervakningsprogrammet_
    Havs- och vattenmyndigheten: Framsteg för nationella övervakningsprogrammet av marina främmande arter.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv