Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Ny svensk rymdlag presenterad

Schematisk bild över rymdskrot i omloppsbana kring jorden. Bild: NASA.

Regeringens Rymdlagsutredningen har nyligen överlämnat sitt betänkande En ny rymdlag till Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning med ansvar för rymdfrågor.

       Idag finns det cirka 30 000 objekt i omloppsbana kring jorden, varav 3000 är aktiva satelliter. Med objekt räknas här föremål större än 1 m i GEO (geostationära omloppsbanor) eller 5 cm i LEO (låga jordbanor). Detta innebär att det finns 27 000 objekt som räknas som rymdskrot, det vill säga över 90 procent av alla objekt i omloppsbana. Nyligen har flera privata aktörer börjat skicka upp satellitkonstellationer med tiotusentals små satelliter, däribland SpaceXs Starlink som kommer innehålla 12 000 satelliter. Detta innebär att antalet rymdobjekt kommer öka, vilket medför en markant ökad risk för kollisioner mellan objekt.

Rymdutredningen rekommenderar att man reglerar den svenska rymdverksamheten så att den bedrivs på ett sätt som är långsiktigt hållbart och försäkrar att rymdmiljön hålls tillgänglig även för framtida generationer.
    Rymdstyrelsen: Ny svensk rymdlag.
    Populär Astronomi: Rymdlagen utökas – mer fokus på rymdskrot och bemannad rymdfart.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv