Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Stockholm näst trafiksäkrast i EU

EU har en nollvision för dödsolyckor i trafiken till år 2050.
Bild: Dennis Altenhofen/Wiesbaden112.de.

Stockholm är en av de regioner med minst antal omkomna i trafikolyckor i EU. Regionen har 19 gånger färre dödsolyckor jämfört med unionens mest olycksdrabbade sett till antal invånare.
    EU:s statistikbyrå Eurostat har satt samman uppgifter på regionalnivå över antalet döda i trafikolyckor och satt detta i förhållande till befolkningen under 2019. Den visar att Stockholm hade nio trafikdöda per en miljon invånare. Det är det näst lägsta antalet efter österrikiska Wien.
    Europaportalen: Stockholm näst trafiksäkrast i EU.
    Eurostat: Fatal road accidents in EU regions.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv