Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Klimat i förändring

Foto: S. Zeff/Azote.

Klimatförändringar påverkar hav och sötvatten. Vattenflöden förändras, smältande isar, havsnivån stiger och haven blir surare.
    Haven suger upp stora delar av den koldioxid vi släpper ut och lagrar mycket av den värme som den globala uppvärmningen orsakar. Men det sker till ett högt pris – varmare, surare och mer syrefattiga hav kommer göra det allt svårare för allt levande i haven.
    Klimatet har alltid varierat, och perioder med varmare klimat har varvats med kallare tider. Men nu sker förändringarna i en allt snabbare takt, och det råder inte längre någon tvivel om att mänsklig verksamhet orsakar dessa stora förändringar.
    Havet.nu: Klimat i förändring.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv