Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Nulägesanalys: Utsläppsintensiv industri satsar på teknikskiftande lösningar

Industrin – nuläge och förutsättningar för omställning (pdf).
Klicka på bilden för nedladdning!

Industrin gör stora satsningar på nya tekniker kopplade till bland annat vätgas och elektrifiering för att nå klimatmålen. Det visar Energimyndighetens årliga nulägesanalys som presenteras inom regeringsuppdraget ”Industriklivet”. En ny breddning av Industriklivet ger möjligheter för industrin att, utöver en minskning av sina egna utsläpp, också bidra till samhällets klimatomställning genom sina produkter och tjänster.
    Industrin står för en tredjedel av de fossila växthusgasutsläppen i Sverige, varav omkring två tredjedelar kommer från processer för tillverkning och bearbetning.
    – Ny teknik finns och dessa nya lösningar behöver nu testas, skalas upp och kommersialiseras om vi ska nå klimatneutralitet till 2045, säger Paula Hallonsten, enhetschef på Energimyndigheten.
    Energimyndigheten: Nulägesanalys: Utsläppsintensiv industri satsar på teknikskiftande lösningar.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv