Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Ekonomipriset till Alfred Nobels minne år 2021

David Card, Joshua D. Angrist och Guido W. Imbens. Illustration: Niklas Elmehed, Nobel Prize Outreach.
Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela
Sveriges Riksbanks pris
i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2021
med ena hälften till
David Card,
University of California, Berkeley, USA
”för hans empiriska bidrag till arbetsmarknadsekonomi”
och andra hälften gemensamt till
Joshua D. Angrist,
Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA och
Guido W. Imbens,
Stanford University, USA
”för deras metodologiska bidrag till analysen av kausala samband”.
Naturliga experiment ger svar på viktiga samhällsfrågor
Årets ekonomipristagare – David Card, Joshua Angrist och Guido Imbens – har gett oss nya insikter om arbetsmarknaden, och visat vilka slutsatser om orsak och verkan som kan dras från naturliga experiment. Deras metoder har också spridits till andra områden och revolutionerat empirisk forskning.
    Många centrala frågor inom samhällsvetenskaperna handlar om orsak och verkan. Vilka effekter har invandring på sysselsättning och löner? Hur påverkar längre utbildning en persons framtida lön? Sådana frågor är svåra att svara på eftersom vi inte har något att jämföra med. Vi vet inte vad som skulle ha hänt med lägre invandring eller om individen inte skaffat sig högre utbildning.
    Årets pristagare har visat att det ändå är möjligt att besvara dessa och liknande frågor genom så kallade naturliga experiment. Nyckeln är att använda situationer där slumpen eller policyförändringar gjort att grupper av människor behandlats olika, på ett sätt som faktiskt liknar randomiserade kliniska studier inom till exempel medicin.
David Card, född 1956 (65 år) i Guelph, Kanada. Fil.dr 1983 vidPrinceton University, USA. Class of 1950 Professor of Economics, University of California, Berkeley, USA.
Joshua D. Angrist, född 1960 (61 år) i Columbus, Ohio, USA. Fil.dr 1989vid Princeton University, USA. Ford Professor of Economics, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA.
Guido W. Imbens, född 1963 (58 år) i Eindhoven, Nederländerna. Fil.dr 1991 vid Brown University, Providence, USA. The Applied Econometrics Professor och Professor of Economics, Stanford University, USA.
Läs mer på The Nobel Prize: Pressmeddelande: Ekonomipriset 2021.
    Läs mer om årets ekonomipris på Kungl. Vetenskapsakademien: Naturliga experiment svarar på stora frågor (pdf).

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv