Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Svenskar måste äta mer klimatvänligt

Utsläppen från svensk konsumtion (inhemska utsläpp och utsläpp från importerade produkter) respektive utsläpp som sker i Sverige.

Beräkningar från Naturvårdsverket visar att all konsumtion orsakar utsläpp av växthusgaser och omkring en fjärdedel av hushållens utsläpp orsakas av vad vi äter. Nu vill såväl myndigheter som organisationer få fler svenskar att äta mer klimatvänligt.
    Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) visar i sin forskning att det finns stor potential för att minska utsläppen som orsakas av maten vi äter. Förändrade kostvanor skulle halvera den delen av utsläppen.
    Men är det verkligen enskilda konsumenters uppgift att ändra kosten för klimatet? Både politiker och livsmedelsbranschen måste underlätta för konsumenterna.
    SLU: Vad vi äter påverkar klimatet.
    Konsumentverket: Matkostnader.
    Livsmedelsverket: Nu startar arbetet med att ta fram nationella mål för hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion.
    Naturvårdsverket: Tre sätt att beräkna klimatpåverkande utsläpp.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv