Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Klimatet just nu

Temperaturförändring år 2100 jämfört med förindustriell tid. Källa: EEA/Gisstemp/Nasa och KNMI Climate Explorer. Scenarierna är medelvärden av flera modeller.

Klimatet på jorden blir allt varmare. Det får stora konsekvenser för livet på planeten, vilket vi kan se tendenser till nu i bland annat Europa och Nordamerika.
    I Parisavtalet kom världens länder överens om att försöka begränsa den globala temperaturökningen till långt under 2 grader, helst som mest 1,5 grader (jämfört med mitten av 1800-talet). Men uppvärmningen fortsätter och just nu finns inget trendbrott i sikte … vilket innebär att världen kan se ut som på bilden ovan år 2100.
    DN: Klimatet just nu.
    Naturvårdsverket: Vad händer med klimatet?, pdf.
    Naturvårdsverket: Fakta om klimat.
    Naturskyddsföreningen: Den globala uppvärmningens konsekvenser.
    Naturskyddsföreningen: Vanliga frågor om klimatförändringarna.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv