Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Förbud mot kemiska växtskyddsmedel

Från 1 oktober blir det förbjudet att använda växtskyddsmedel på vissa platser som skolgårdar, hemträdgårdar och kolonilotter. Lagändringen kan komma att påverka förutsättningarna att bekämpa invasiva främmande växtarter. Naturvårdsverket kommer att utreda möjligheten till undantag för yrkesmässiga användare som bekämpar invasiva främmande arter.
    Naturvårdsverket: Förbud mot kemiska växtskyddsmedel.
    Kemikalieinspektionen: Högre krav på växtskyddsmedel som får användas i trädgårdar.
    Regeringskansliet: Regeringen stoppar växtskyddsmedel på bland annat lekplatser och i parker för att skydda hälsa och miljö.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv