Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Arkiv för 14 maj, 2021

Nytt center ska bemöta cyberattacker mot Sverige

fredag 14 maj, 2021 kl. 00:06

Ett cybersäkerhetscenter syftar till att förstärka myndigheternas förmågor att lösa sina respektive uppdrag, samtidigt som det ger förbättrade möjligheter att höja den nationella förmågan att förebygga, upptäcka och hantera cyberangrepp och andra IT-incidenter som riskerar att skada Sveriges säkerhet.    MSB: Nationellt center för cybersäkerhet.

Rekordminskning av svenska klimatutsläpp under 2020

fredag 14 maj, 2021 kl. 00:05

Naturvårdsverket publicerade nyligen statistik över territoriella utsläpp och upptag av växthusgas för helåret 2020. Utsläppsstatistiken visar att Sveriges totala utsläpp 2020 var 47,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket innebär en minskning om 6,8 procent jämfört med föregående år. Den påverkan som coronapandemin har haft på vårt samhälle är en betydande orsak till den stora minskningen, men […]

Ljusare tider väntas för ekonomin i EU

fredag 14 maj, 2021 kl. 00:04

EU-kommissionen höjer förväntningarna på hur mycket medlemsländernas ekonomier kommer att växa i år. Men coronaåret 2020 har satt tydliga spår i ländernas skuldsättning.    Europaportalen: Ljusare tider väntas för ekonomin i EU.

Våld i kärleksrelationer vanligt bland unga

fredag 14 maj, 2021 kl. 00:02

Foto: Mostphotos. Många ungdomar blir utsatta för våld eller trakasserier i den egna kärleksrelationen. Skolan och hemmet är platser där våldet sker och där vuxna ofta finns närvarande. Det framkommer i den första större svenska studien om ungas våld i relationer.    Stockholms universitet: Våld i kärleksrelationer vanligt bland unga.

Ägarstolthet

fredag 14 maj, 2021 kl. 00:01

Klicka på bilden för större format! Här är en byggherre som är mycket stolt över sitt verk. Och visst måste man hålla med om att det är ett fantastisk bo storken har byggt.    Bilden i större format.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv