Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Mutation kopplad till epilepsi och utvecklingsstörning

Mutationer i genen för neurochondrin kan bidra till att epilepsi, försenad språkutveckling och utvecklingsstörning uppstår. Mutationen innebär en genförändring som kraftigt försämrar kontakter och signalöverföring mellan nervcellerna i hjärnan.
    Forskning.se: Mutation kopplad till epilepsi och utvecklingsstörning.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv