Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Arkiv för 4 mars, 2021

Tysk cirkus använder hologram istället för djur

torsdag 4 mars, 2021 kl. 00:38

Den tyskbaserade truppen Circus Roncalli blev den första cirkusen i världen som ersatte djur med hologram 2019. Att använda djur i cirkus har varit kontroversiellt i årtionden på grund av missbruk och misshandel som de ofta drabbats av. Avancerad virtuell verklighetsteknik har potential att förändra hur cirkusar ser ut i framtiden.    Interesting Engineering: Cruelty-Free Circus Uses […]

Polen varnas åter för domstolsreformer

torsdag 4 mars, 2021 kl. 00:37

Polens Högsta förvaltningsdomstol i Warszawa har bett EU-domstolen om ett förhandsavgörande i frågan om fem domare inte fick poster i Högsta domstolen. Foto: Adrian Grycuk. EU-domstolen hyser ännu en gång betänkligheter över det polska domstolsväsendets oberoende. Domstolen anser att den polska regeringen kan ha brutit mot EU-rätt när den införde nya regler om tillsättning av […]

Din tankspriddhet är helt normal

torsdag 4 mars, 2021 kl. 00:36

Foto: Nathan Dumlao, Unsplash. Brukar du känna dig disträ, att dina tankar flackar runt på ett oförutsägbart sätt? Nu finns en vetenskaplig förklaring till tankspriddheten. Hjärnans nervceller är helt pålitliga – i sin opålitlighet, visar forskning från Lunds universitet och RISE.    Forskning.se: Din tankspriddhet är helt normal.

TBE-virus ger långvariga symtom

torsdag 4 mars, 2021 kl. 00:35

Huvudvärk och problem med balans och minne är bara några av de problem som kan finnas kvar i flera år efter fästingburen hjärninflammation, TBE. För många patienter är problemen så stora att de har svårt att klara av sin vardag och sitt arbetsliv.    Forskning.se: TBE-virus ger långvariga symtom.

En AI-genererad konstupplevelse

torsdag 4 mars, 2021 kl. 00:34

De senaste åren har det skett enorma framsteg inom Artificiell Intelligens (AI). Eller ”maskinintelligens” där man lär datorprogram och robotar att efterlikna människors naturliga intelligens, främst kognitiva funktioner såsom förmåga att lära sig saker av tidigare erfarenheter, förstå naturligt språk, lösa problem, planera en sekvens av handlingar och att generalisera.    Det här är ett projekt där […]

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv