Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg

En växande befolkning pressar infrastrukturens kapacitet, påverkar mobiliteten och förlänger restiderna – Öresundsregionen är idag Skandinaviens största storstadsregion med över fyra miljoner invånare. Invånare som allt oftare reser över gränserna.
    Svenska Trafikverket och Danska Vejdirektoratet och Transport-, Bygge- og Boligstyrelsen har tillsammans utrett möjligheterna för en ny fast förbindelse över Öresund. Utredningen har pågått under tre år (2018–2020) och har medfinansierats av Interregprogrammet Öresund-Skagerak-Kattegatt. Uppdraget delades ut av den svenska och den danska regeringen, och ser över möjligheterna både för vägförbindelse och för kombinerad väg- och järnvägsförbindelse för persontrafik.
    Trafikverket: Fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv