Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad

En utvecklad planeringsprocess för vindkraft, med regionala utbyggnadsbehov, förslag om förändrad kommunal tillstyrkan samt ett nationellt planeringsunderlag som ska underlätta och vägleda det regionala arbetet. Det är några av byggstenarna och förslagen i den nationella strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad som Energimyndigheten och Naturvårdsverket har lämnat över till regeringen.
    Energimyndigheten: Nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad.
    Ladda ner strategin i pdf-format: Nationell strategi för en hållbar vindkraft.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv