Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Svenska mellanstadietjejer sticker ut med sitt goda självförtroende

Mellanstadiebarn har god självbild. Särskilt tjejerna. Foto: Mostphoto.

Hur har grundskoleelevers självbild förändrats sedan 80-talet? Den frågan ställde sig tre Lundapsykologer och gjorde om en studie från 1983. Det visade sig bland annat att mellanstadieflickors värdering av sig själva rakat i höjden, medan högstadieflickornas självbild försämrats. Forskarna tror att ett aktivt jämställdhetsarbete å ena sidan och en större exponering av ouppnåeliga kvinnoideal å den andra spelar in.
    Lunds universitet: Svenska mellanstadietjejer sticker ut med sitt goda självförtroende.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv