Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Digitaliseringen till följd av pandemin ger möjligheter för fortsatt omställning

De snabba förändringar som skett med hjälp av digitalisering under pandemin ger ett bra utgångsläge för fortsatt förändring. Post- och telestyrelsen (PTS) lämnar en rapport till regeringen där myndigheten beskriver och analyserar den digitala omställningen i en rad samhällssektorer, och ger förslag på fortsatta åtgärder.
    PTS har utfört uppdraget i nära samarbete med Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) som bidragit med engagemang, kompetens och resurser. Helt avgörande för uppdraget har också varit de många kontakter med nästan 100 aktörer av olika slag som bidragit med kunskap och perspektiv från olika sektorer. Rapporten ger en bred bild av omställningen och identifierade åtgärdsområden. I det vidare arbetet behöver föreslagna åtgärder utformas närmare i samverkan av berörda aktörer.
    Ta del av rapporten ”Digital omställning till följd av Covid-19”, i den 257-sidiga pdf:en på PTS.
    PTS: Digital omställning till följd av covid-19 (pdf).
    DIGG: Myndigheten för digital förvaltninga.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv