Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Fortsatt granskning av varannandagsutdelning

Under förra året testade Postnord att del ut posy varannan dag i Nöbbelöv i utkanterna av Lund och delar av intilliggande Kävlinge kommun – med grönt ljus från PTS.
    Nu går Postnord vidare och vill dela ut brev, tidningar och reklam varannan dag i södra Sverige från och med den 1 februari. Alla som har ett postnummer som börjar på två berörs av den planerade förändringen.
    Nu inleder PTS tillsyn och begär att Postnord i ett första steg ska redovisa ett antal uppgifter. Det handlar bland annat om hur bolaget säkerställer att postverksamheten, i samband med införandet av modellen, kan bedrivas utan avbrott samt vilka åtgärder som vidtas för att Postnord ska leva upp till postlagens krav.
    PTS: Fortsatt granskning av varannandagsutdelning.
    Läs PTS begäran: Tillsyn med anledning av Postnords införandeav en ny produktionsmodellför postutdelning (pdf).
    Postnord: Så fungerar varannandagsutdelning.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv