Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Hålrum i vården av äldre med psykisk sjukdom och funktionshinder

Övermedicinering, fler oplanerade vårdbesök och fler besök inom slutenvården. Flerfaldig sårbarhet med ökad risk för samsjuklighet. Vården fyller inte behoven för äldre med funktionshinder och psykisk ohälsa, visar en studie från Lunds universitet.
    Forskning.se: Hålrum i vården av äldre med psykisk sjukdom och funktionshinder.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv