Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Senaste nytt från Grönköping

Parterna medan de ännu var vakna!

Succés i Grönköping efter nattmangling:

SEMANTISKT TRICK LÖSTE LAS-STRIDEN

Full arbetsrättslig enighet råder nu mellan fack och arbetsgivare här i Grönköping. Lagstiftning har därmed kunnat undvikas. Stridsäpplet var länge arbetsgivares rätt att avskeda valfri anställd å v. m. k. saklig grund. Lösningen blev dels ett semantiskt ”trick”, dels att avskedad sådan person skulle erbjudas anställning å härvarande LO-expedition. Och redan har denna paragraf tillämpats med framgång.

–– oOo ––

Arbetsmiljöverket har nu beslutat, att framdörrarna å våra busar skall hållas stängda ett helt år till. Problemet var dock, att Skövdebusen saknar bakdörr. Det hela löstes em. genom att hr busförare O. (bus-O.) Bohlin å busens såväl ut- som insida lät montera stegar, med vars hjälp passagerarna kan klättra in resp. ut genom busens, i bakdelen belägna, takfönster.

–– oOo ––

Enl. nya direktiv från EU om livsmedelsbenämningar får i fortsättningen ord som smörblomma, lipsill, sillmjölke, fläskberg, sölkorv och Ostfronten inte användas i dagligt tal. Orienterare får heller inte ”schnitsla” en bana, och invånare i Hamburg kan ej kallas hamburgare.

–– oOo ––

Läspeakademiens ordbok definierar ”cellofan” som musicerande djävul.

–– oOo ––

Grönköpings Veckoblad.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv