Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Huawei portas från svenska 5G-nät

Post- och telestyrelsen (PTS) bannlyser användning av utrustning från de kinesiska telekombolagen Huawei och ZTE i villkoren för den svenska 5G-auktionen.
    Beslutet har fattats inför auktioner om 5G-frekvenser, som ska äga rum om några veckor, och det ska bland annat skydda Sverige från spionage. PTS har gjort en säkerhetsprövning ihop med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen.
    Tillståndsvillkoren innebär bland annat att:

Nyinstallation och ny implementering av centrala funktioner för radioanvändning i frekvensbanden inte får genomföras med produkter från leverantörerna Huawei eller ZTE.
Om befintlig infrastruktur för centrala funktioner kommer att användas för tillhandahållande av tjänster i de aktuella frekvensbanden ska en avveckling av produkter från Huawei och ZTE vara genomförd senast den 1 januari 2025.
Om centrala funktioner är beroende av personal eller funktioner som är placerade i utlandet ska sådana beroenden avvecklas och, om nödvändigt, ersättas med funktioner eller personal placerade i Sverige. Detta ska vara genomfört senast den 1 januari 2025.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv